Opracování CNC

Výroba probíhá na plně automatizovaném dřevoobráběcím CNC stroji Hundegger K2i. Přesné, rychlé a velice kvalitní opracování každého dílu Vaší stavby s důrazem na detail.


Dodávka od nás probíhá následovně:

  • Rámcové zjištění ceny - pokud máte projektovou dokumentaci, najděte výkres krovu, jehož součástí je výkaz řeziva. V tomto výkaze jsou celkové požadavky na kubaturu, toto číslo vynásobte částkou cca 14.000,- Kč, výsledné číslo je orientační cena za konstrukci krovu bez DPH. Částka 14.000,- Kč je složena z částky 10.500,- (průměrná cena za dřevní hmotu) a částky 3.500,- Kč (průměrná cena za opracování v CNC centru).
  • Zadání - máte zjištěno, že od nás je dodávka krovu tou nejlepší volbou, zaplatíte 1.000,- Kč zálohu za zpracování projektu pro CNC centrum, doručíte Vaši PD, projektant naši firmy provede zaměření stavební připravenosti  a připravíme projekt. Záloha 1.000,- Kč je odečitatelná z celkové ceny krovu, v případě, že se v průběhu naši přípravy rozhodnete pro jiného dodavatele, záloha zůstává příjmem naší firmy jako částečná úhrada za "marný čas" projektanta, případně ztrátu času při měření stavby.
  • Výroba - součástí zpracování naší PD je tzv. "vizualizace" ve 3D, kterou dostanete k dispozici elektronickou poštou společně s finálním rozpisem materiálů a definitivní (přesnou) cenou před zahájením výroby. Po Vašem odsouhlasení je zahájená výroba.
  • Odvoz, montáž - o přípravě Vaší zakázky k expedici budete informováni telefonicky, nedisponujeme vlastní dopravou, ale poskytneme Vám několik typů na smluvní dopravce (auto s HR). Po zaplacení (v hotovosti nebo převodem) předem odsouhlasené částky dostanete "montážní plán" a připravený materiál k montáži. V případě Vašeho zájmu jsme schopni připravit i potřebný spojovací materiál (šrouby, závitové tyče, kolíky apod.) Montážní četu Vám můžeme opět doporučit jako v případě dopravy, jedná se o smluvní partnery, kdy podmínky si domlouváte osobně s vybraným dodavatelem.

Závěrem jenom připomínám, že nad celou zakázkou držíme záruku a poradenskou činnost, materiál je na stavbu dodaný bez prořezu a opracování všech spojů je provedeno s přesností CNC stroje.

V případě, že Vaše "stavební dílo" vyžaduje tzv. "ohlášení stavby" nebo "stavební povolení" disponuje naše firma potřebnou autorizací a jsme schopni připravit pro Vás veškerou administrativu (projektovou dokumentaci, koordinované stanovisko, vyjádření správců sítí, atd.) potřebnou pro získání stavebního povolení.

Potřebujete více informací ?